keskiviikko 26. joulukuuta 2012

Tarinateltta vol1.KOMSION MATKA
suonjelilaisen lapsen lämmöstä turistien ihmeteltäväksi


Runkoni on valmistettu puusta. Päälleni on pingotettu kireästi parkittua poronnahkaa. Olen turvallinen. Perheeni vaeltaessa pitkiä matkoja minut sidottiin vaeltajan tai poron selkään. Jos sattui käymään niin onnettomasti että tipuin jokeen, oli vauva sisälläni kuitenkin turvassa sillä jäin kellumaan veden pinnalle. Kotona kodassa minut ripustettiin tukipuusta roikkumaan ja vauvaa keinutettiin minussa kuin kehdossa. Usein kaverinani oli hopeinen pallo. Sen helisevän äänen tarkoitus oli suojella lasta maahisilta ja muilta pahoilta hengiltä. Suojeliko, siitä en ole täysin varma. Itse en enää kuule pallon kilinää, enää en liiku, minua pelottaa. Tässäkö se oli, tarinani, tännekö jään.

Ennen olin perheeni omaisuutta, en pelännyt. Kansani oli kasvatettu rehellisyyteen ja kuuliaisuuteen niin lapsia kuin vanhempia kohtaan. Vieraan omaisuuteen ei koskettu. Ortodoksinen uskonto takasi tietyn tasapainon kansani keskuudessa. En täysin tiedä miksi aikansa kuvaajat antoivat perheestäni kuvan epärehellisinä porovarkaina. Todellisuudessa ryöstäjät olivat ihmisiä maasta nimeltä Suomi. Perheeni eli Suonikylässä eli Suonjelissa. He kutsuivat itseään saamelaisiksi – sä´mmlaz. En tiedä mistä nimitys koltt - koltta on peräisin, sillä se tarkoittaa omassa kielessämme viruttaa - viruttava. Emme me ole halunneet virua tai viruttua. Halusimme asua saamenmaassa, puhua saamen kieltä, olla saamelaisia.

Perheeni oli osa Kuolan alkuperäiskansaa. Kuola on yleisnimitys koko Jäämeren rannalla sijaitsevalle laajalle niemimaalle, mutta Kuola on myös saamenheimon muinainen markkinapaikka ja kauppakeskus. Se sijaitsee ja sijaitsi Kuolanvuonossa Tuulomajoen suulla. Vesistöt Saariselältä Kuolanvuonoon ja sitä kautta jäämerelle olivat kansani kalastusaluetta. Järvet olivat kalarikkaita, lohi ja taimen nousivat jokiin. Ensimmäisen kirjalliset lähteet perheeni esi-isistä ovat vasta vuodelta 1263. Yleinen tietoisuus lisääntyi kuitenkin Kuolaan vuonna 1533 rakennetun kirkon myötä. Tällöin kansamme liittyi tai kuten osa aikalaisista sanoi liitettiin kirkon vaikutuspiiriin. Luostari rakennettiin kolmisenkymmentä ja linnoitus viitisenkymmentä vuotta kirkon rakentamisen jälkeen. Kaupunki Kuolasta tuli vuonna 1780.

Kansani eli etelästä katsottuna eristäytynyttä nomadistista elämäntapaa vaeltaen vuodenaikojen mukaan porojen ehdoilla. Perheillä oli omat vaihtuvat kevät-, kesä-, syyspaikat, paikkojen sijaintia vaihdeltiin aina olosuhteiden vaatiessa. Talvipaikat olivat heimojen keskuksia, joihin kokoonnuttiin useiden perheiden voimin talviksi. Nämä paikat olivat pysyviä, omaamme kutsuttiin nimellä Suenjel. Suhteet muihin kyliin olivat pääsääntöisesti hyviä. Jokaisella heimolla oli oma kyläyhteisöhallinto. Päätökset tehtiin kyläkokouksissa, se takasi suvereenin elämänmuodon kaikille. Maa oli kaikkia varten. Aluemuutoksista sovittiin perheen laajentuessa ja pienentyessä, jokainen otettiin huomioon. Suulliset sopimukset riittivät ja pitivät, sillä rikkeistä rangaistiin, jopa karkottamalla heimosta. Ravinto saatiin ympäröivästä luonnosta marjastaen, sienestäen, kalastaen ja riistaa metsästäen. Kalastusalueita säästettiin, samalle järvelle pysähdyttiin vain joka kolmas kesä. Porot olivat varallisuutta, joka kävi niin ravinnosta, kauppatavarasta kuin vaatetuksesta sekä tietenkin minunkin valmistusaineekseni.

Kuvitelmat eristyneestä kansasta ovat kiehtovia, sillä todellisuudessa suenjelilaisetkin kävivät vilkasta kauppaa jäämeren rannalla. He olivat aikansa mittakaavassa hyvin kansainvälisiä ja myös raskaasti verotettuja. Liikkuvan kiinnittymättömän elämäntavan takia veroja maksettiin usein kahdelle, pahimmassa tapauksessa kolmelle, valtiolle. Ihmiset usein pohtivat mitä tämä kiinnittymättömyys mahtaa tarkoittaa, olivathan he kiinni poroissaan ja pyrkivät säästämään kalavesiään eivätkä siksi vuotuisilla kieroillaan voineet kulkea aina samoja reittejä. Venäläiset perivät veroa muun muassa jousiverona eli manttaaliverona, joka oli miesten lukumäärään perustuva. Miehen täyttäessä 15 vuotta, joutui hän verotuksen kohteeksi ja verotus kasvoi aina vuosien karttuessa. 15-vuotias mies joutui maksamaan veroa esimerkiksi 1 näädännahan verran, 16 -vuotias 2 nahkaa, 17 -vuotias 3 nahkaa ja niin edelleen. Myös kalavesistä ja riistamaista verotettiin.

On oletettua että Ruotsin vallan voimakas verotus 1500-luvulla aiheutti voimakasta liikehdintää kansan keskuudessa länteen ja etelään, sillä Norja oli luvannut verovapautta. Vuoden 1606 säännöksessä saamelaisia kuitenkin kiellettiin siirtymästä muille seuduille ja heille osoitettiin maa ja vesialueet joilla heidän tulisi elää. Tämä johti siirtymisen maakirjoihin 1600-luvun lopulla Ruotsin lapinverojärjestelmän uudistamisen yhteydessä. Maakirjoihin merkittiin mahdollisuuksien mukaan saamelaistenkin maa- ja vesioikeudet, mutta vain jos he itse tajusivat sitä pyytää. Harva luku- ja kirjoitustaidottomina luonnonvaroilla elävä tätä osasi haluta, ja jäivät näin virallisesti katsottuna maattomiksi. Omistetusta maasta piti maksaa veroa ja tämä vero sai myös manttaaliveron luonteen. Suenjelin kylässä verorasitteet koituivat ylivoimaisiksi. Vuonna 1695 21:stä vain 5 pystyi maksamaan täysimittaisesti veronsa, ja kaiken lisäksi verottajalla oli oikeus seurata rajan yli verottamaan jos pystyivät, pakoon ei päässyt. Tästä syystä osa saamelaiskylistä muutettiin taloiksi tai uudistiloiksi, mikä luonnollisesti kavensi saamelaisten elinalaa. Verot kerättiin kollektiivisesti kylänvanhimman johdolla, joka vapautti hänet itsensä verojen maksusta. Tästä syystä kylässä oli päädytty siihen, että köyhin valittiin aina kylän vanhimmaksi.

Aluemenetykset huomattuaan Ruotsin hallinto kevensi 1700-luvun lopulla verotusta, mutta hyvin vähän suhteessa menetyksiin joita esi-isiemme elämäntapa oli kokenut. Eikä tämä poistanut sitä taakkaa, että heidän tuli kyyditä veroja kerääviä herroja. Kuljetusmatkat olivat välillä pitkiä,  300-400 kilometriä. Jos lastina oli 5000kg veroina kerättyä kalaa, saattoi kuljetus tarvita yhteensä 300 vetoporoa. Kuulostaa hurjalta, eikö. Kaikki tämä pois oli arjen työstä.

Hurjaa oli elämänmeno muutenkin. Verottajien lisäksi uhkana olivat tsaudit eli vainolaiset jotka tulivat aina lännestä, eivät suinkaan idästä. Eräs kuuluisa tsaudi oli Pekka Vesalainen. Hän oli matkalla tuhoamaan Petsamon luostaria 1500-luvun lopulla ja tuhosi erään saamelaiskylän ja tappoi joukkoineen kyläläiset. Vain yksi pariskunta säilyi oltuaan paimenessa läheisellä tunturilla. Tiedetään myös, että vuonna 1611 tanskalaiset hyökkäsivät Kuolaan tuhoten 3 kylää 10 neliökilometrin säteellä. Kulkiessaan Suenjelin vesireittejä pitkin myös esi-isiemme kylä koki menetyksiä, mutta vähemmän kuin muut. Suurin uhka oli itse luostari, joka anasti vaikutuspiirinsä asukkailta. Suonjelilaisetkin menettivät lähes kaikki oikeudet maihin ja vesistöihinsä. Vuonna 1697 Suuriruhtinaan ja Tsaarin päätöksellä heille, kolttasaamelaisille, palautettiin kuitenkin kaikki alueet ja oikeudet, jotka luostari oli anastanut. Myös luostarin patoama kalarikas Tuulomajoki vapautettiin. 16.4.1968 käskykirjeellä vahvistettiin Suonjelin koltille kuuluneet kalastus- ja omistusoikeudet maa-alueisiin ja kalavesiin.  Tämä loi uskoa tulevaan.

Yhteisöllisyys kuitenkin säilyi nykytietämyksen mukaan vaikeinakin aikoina, myös talouselämän lonkeroiden ulottuessa erämaahan. Tulot jaettiin tasaisesti sekä perheen että koko Suonjelin kylän hyväksi. Tuloja tienattiin sieltä mistä voitiin, muun muassa kuljettamalla rahtia kauppiaille, majoittamalla ja kyyditsemällä merikalastajia, vartioimalla kausikalastajien majoja ryöstäjiltä, polttopuiden hakkaamisella kaupunkilaisille sekä tietenkin käsityöllä. Veneiden, pororekien, nahka- ja tuohitöiden valmistus oli välttämätöntä, mutta myös kannattavaa kauppatavaraa. Luonnonvarainen elämä takasi elämän perusedellytykset, kuten ravinnon ja pukeutumisen raaka-aineet. Suonjelilaiset sopeutuivat muiden heimojen tavoin siihen mitä jäi. Suurimmat epäsopuisuudet alkoivat vasta suomalaisten tultua, koska suomalaiset eivät osanneet elää saamelaisten mailla ja vesillä sopuisasti. Jäämeriyhteys meni kaiken ylitse.


Ensimmäinen maailmansota

Minut valmistettiin ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä vuonna 1914. Olin isovanhempien arvokas lahja lapsenlapselle ja heidän vanhemmilleen.  Kukaan ei tuolloin osannut kuvitella miten minun matkani tulisi poikkeamaan edeltäjieni ja kanssasisarieni matkoista. Maailma oli muuttumassa, mutta kukaan ei voinut tietää miten. Vaikka ensimmäisen maailmansodan kauhut kantautuivat myös perheeni korviin, lyhytaikaisia evakkoretkiä lukuun ottamatta sota ei koskettanut kylääni. Osa kolttaheimojen jäsenistä oli lähtenyt Neuvosto-Venäjän sotilaiksi, mutta oma perheeni pysyi onneksi kasassa. Sota kuitenkin romahdutti porokantamme eli omaisuutemme. Poroja puhtaasti ryöstettiin tai teurastettiin sotilaille ruoaksi. Leimaalyövä porovarkausuutisointi alkoi ja syyllisiä etsittiin saamelaisista, jotka perinteidensä varjolla tuskin olisivat voineet tehdä sitä heimoveljilleen.

Tälle kaikelle on kuitenkin löydettävissä järkiperäisiä syitä. Suomi oli itsenäistynyt vuonna 1917 Neuvosto-Venäjästä ja havittelivat Suomineidolle oikeaa käsivartta jäämeriyhteyden toivossa. Vuosien 1918-1920 aikana suomalaiset organisoivat alueillemme useita niin kutsuttuja ”kolttaretkiä”, joiden tavoitteena oli epävarmojen alueiden kytkeminen valtakuntaan. Tarkoituksena oli sekä pelotella että käännyttää villiä rajaseutua ja sen kansaa sivilisaation piiriin. Kansallismielisen sivistyneistön tavoitteena oli yksikielinen ja yksimielinen maa. Rajan takana sijaitsi automaattisesti punainen ryssäläinen sekarosto, vaikka kansani ei todellisuudessa ollut paljoakaan tekemisissä venäläisten kanssa kaupankäynnin ulkopuolella. Kolttarekistä julminta johti Martti Wallenius, jonka joukot laittoman rajanylityksen jälkeen tuomitsivat syyttömiä kyläläisiämme muun muassa porovarkauksista ilman oikeudenkäyntiä. Paikallinen ryöväri Mosku oli saanut Walleniuksen pauloihinsa luodessaan kuvitellun uhan porovarkaista. Tämä tulkinta sopi Walleniuksen tarpeisiin, sillä hänelle koltat olivat ryssän rappeuttama kansa. Hän kykeni myös käyttämään sotatilaa hyväksi vihollistamalla koltat puhumalla salamurhaajista ja sotatilasta, sekä ”oikeuttamalla” näin väkivallan. Vaikka päämaja tiesi retkestä, ei se voinut antaa virallista tukeaan ja siksi toiminta tehtiin siviiliasuissa. Perheeni säästyi kuin ihmeen kaupalla, mutta kyläni kärsi.


Suomalainen, minäkö?

Tarton rauhassa vuonna 1920 toteutui itsenäistyneen Suomen toive ja Petsamon alue, oikea käsivarsi, liitettiin Suomen valtion alueisiin. Suomi sai tarpeellisen ja paljon tavoitellun jäämeriyhteyden. Virallinen retkikunta valtasi Petsamon vuosien 1920-21 aikana. Raja vedettiin Korvatunturilta Kalastajasaarentoon. Tässä rajanvedossa ei huomioitu luonnonoloja eikä asutusta samalla tavalla kuin Karjalassa vastaavassa tilanteessa. Tämä rajanveto sulki jo toisen suomensaamelaisen kielialueen. Tällä kertaa jouduimme osalliseksi myös me suonjelilaiset. Raja halkaisi talvikylämme, Suonjelin eli Suonikylän. Osa kylästämme jäi Neuvostoliiton osa Suomen puolelle. Heimomme sai vapaasti päättää kumman valtion puolelle haluaisivat jäädä. Useimmilla kotiseutu voitti ja jäätiin sille puolelle jonne kevät-kesä- ja syyspaikat painottuivat. Perheeni valitsi näiden syiden pohjalta Suomen. Ennen rajat eivät rajoittaneet heimomme liikkeitä, mutta nyt katkesivat yhteydet Kuolaan kuin veitsellä leikaten. Metsien keskelle ilmestyi heimollemme käsittämätön asia, kahden valtion raja, jonka ylittäminen oli ehdottoman kielletty. Ikiaikaiset perinteet kylien välisestä vuorovaikutuksesta loppuivat lähes samalla hetkellä kun jossain kaukana vedettiin karttaan viivoittimella viiva ja kokouksessa käteltiin onnistuneiden neuvotteluiden kunniaksi. Vasta paljon myöhemmin meille selvisi, että sukulaisemme jotka jäivät rajan toiselle puolelle menettivät kaikki poronsa, joutuivat kommunismin alle ja kolhooseihin.

Alku ei ollut meilläkään helppo.  Ensimmäisen kerran perheellänikin alkoi uusi köyhempi elämä, koska käytettävissä oleva elintila kapeni selvästi. Suurin osa poroista menetettiin tai ne lähtivät rajan taakse vanhoille alueilleen luonnon ohjaamina. Myös 1500-luvulta heimomme käytössä ollut lohijoki jäi rajan taakse. Suomi kuitenkin lupasi huolehtia meistä kuten muistakin kansalaisistaan. Lupaukseen sisältyi myös kunnioitus heimomme ikuisista omistusoikeuksista maitamme ja vesiämme kohtaan. Vuosien 1921-1923 aikana kaikki heimomme jäsenet allekirjoittivat uskollisuudenvalan Suomelle. Maanomistusratkaisut olivat Suomelle kuitenkin helppoja, sillä Suomen mukaan Venäjällä ei ollut lainkaan yksityistä maanomistusta ennen Suomen aluevaltausta. Tämän seurauksena osa saavutetusta Petsamon alueesta lahjoitettiin Petsamon luostarille ja loput jaettiin yli 700 yksityiseen tilaan vuoden 1925 asutuslain perusteella. Suomi haaveili Petsamon ja lapin talousihmeestä. Suomella oli vahvat tiesuunnitelmat niin puukuljetuksia, malmin kuin kalastuksenkin suhteen. Jäämerentien rakentaminen myös aloitettiin, se valmistui vaiheittain vuosien 1928 – 1931 välillä. Tie toi paljon matkailijoita, sillä tiellä alkoi myös linja-auto liikennöinti. Tämä toi yhä pystyssä olevia majataloja alueille ja tietenkin työtä.

Saimme mekin tukemme, sillä Suomi tuki uuden talvikylän rakentamista menettämämme Suenjelin tilalle. Saimme valtion tuen raaka-aineille, ja rakensimme uuden kylämme omasta toiveestamme itse. Kaksikymmentä hirsitaloa vajoineen, saunat ja koulu. Perheeseeni syntyi uusi pienokainen ja ensimmäistä kertaa ulkopuoliset ihmiset olisivat halunneet auttaa synnytyksessä. Emme täysin ymmärtäneet terveydenhuollon merkitystä, olimmehan ennenkin tulleet toimeen ilman ulkopuolisten apua.

Elämä jatkui perinteistä kiinni pitäen, sillä Suomi oli sen meille mahdollistanut. Olot uudella kotialueellamme, Maurajärven kylässä, Mauralammin rannalla, olivat heimomme mielestä hyvät. Pystyimme rakentamaan elämäämme luonnon antamilla ehdoilla. Porokantamme eli varallisuutemme lähti kasvuun. Käsityötaitoamme arvostettiin ja Norjan markkinat olivat yhä käytössämme. Uutta tietä pitkin kulkeneet virkamiehet ja matkalaiset ihastuivat toimivien poronnahkavaatteiden lisäksi myös minuun. Tuntuu omituiselle ajatella, että jossakin varakkaassa perheessä suuren monikerroksisen tiilitalon ylimmässä kerroksessakin joku vastasyntynyt keinui kaltaisessani kehdossa. Ihmettelin myös miksen minä päässyt yhtä pitkille vuotuisille vaelluksille kuin esi-isäni.

Vaikka meillä entisillä Suonjelin kyläläisillä oli yhä kylähallinnossamme entisen kaltainen mielipidevapaus ja demokraattinen asioiden käsittelyn tapa, jonkin oli silti muuttunut. Meille luonnon ehdoilla elävälle kansalle alettiin kylvää suomalaisten taholta monenlaisia asenteita. Suomalaiset pyrkivät entistä enemmän vaikuttamaan toimintaamme, erityisesti kieleemme. Saimme puhua vain suomea, koulussa emme saaneet puhua laisinkaan omaa kieltämme emmekä missään nimessä venäjää. Sama ilmiö oli vallalla myös Norjassa, sillä kummatkin valtiot rakensivat tietoisesti kansakuntaa korostamalla rajoja yhteneväisyyden mittarina ja kansankieltä identiteetin oleellisena osana. Suomen suhde Petsamoon muuttui lupauksista huolimatta siirtomaavaltaiseksi. Saamelaisuus kytkettiin nopeasti osaksi luonnon ilmiötä eikä älyllisesti sivistynyttä yhteisöä. Tämä alkoi aiheuttaa ainakin suenjelilaisissa omien sukujuuriensa halveksintaa. Tälle vuosituhannelle asti elossa elänyt saamelaiskuva syntyi vuosien 1920-1944 välisenä aikana, jolloin kyläläisiänikin alettiin tutkia rotuopillisesta näkökulmasta. Kylässä vieraili taajaan lääkäreitä ja valokuvaajia, jotka halusivat mitata ruumiin rakennettamme, kallonmuotojamme sekä kuvata meidät alasti jotta voisivat etsiä meistä eroja puhtaaseen kansaan verrattuna. Kansallismielisen valtion näkökulmasta saamelaisista muovattiin historiatonta kansaa, sillä vain valtiomuodon omaavalla kansalla voi olla historiaa. Kulttuurin elvyttämiselle ei nähty tarvetta, sillä sosiaalidarwinismin näkökulmasta katsoen ihminen ei saisi puuttua luonnon kulkuun. Korkeamman kulttuurin oletettiin tarttuvan kuin rutto. Saamelaiset nähtiin sopeutumattomina, kuolevana kansana joka rappeutuu joko itsestään, tai pikkuhiljaa luopuu omasta kulttuuristaan ja suomalaistuu. Oli ehkä perheeni onni, ettei heillä käynyt mielessäkään että joku voisi ajattelisi heistä näin. Suuri joukko tutkijoita oli tuloksissaan toki toista mieltä, mutta koska nämä tulokset julkaistiin vain omissa tai kansainvälisissä julkaisuissa media pystyi yhä luomaan valtion johdon tahtomaa kuvaa järjestymättömästä kansasta, metsäläisistä. Visuaalisella ilmaisulla, lehdistökuvilla, oli voimakas intuitioihin vaikuttava voima. Kaikki saamelaisista lehdistössä julkaistut kuvat oli otettu ulkona siitä huolimatta että heistä suurin osa asui jo pysyvästi taloissa. Uusi elämänmuoto ei kuitenkaan syrjäyttänyt luonnonvaraista elämänmuotoamme, vaan pääsin vieläkin mukaan poropaimeneen sekä ravinnonhaku vaelluksille, joskin ne olivat lyhyempiä kuin menneinä vuosikymmeninä.  Suurin osa ajastani kului jo sisällä avotakan äärellä vaihtuvia pienokaisia tuudittaen.


Lopun alkua?

Toinen maailmansota mullisti suenjelin saamelaisten elämän lopullisesti. Tilanne oli levoton jo vuoden 1938 alkupuolella runsasmääräisten rajaloikkareiden takia. Lopulta talvisota pakotti suenjelilaiset evakkoon joulukuussa vuonna 1939. Inarinjärven pohjoispuolitse tapahtuneessa evakossa oli onni onnettomuudessa, sillä talvi mahdollisti porotokkien kokoon saannin ja tavaroiden siirtelyn tiettömässä maastossa. Vanhukset, naiset ja lapset kuljetettiin kylältä Ivalon ja Petsamon välillä kulkeneen maantien varteen, ja siitä edelleen rekoilla Perämeren pohjukassa sijaitsevaan Tervolan kuntaan. Kolme kuukautta kestäneen aktiivisen evakuoinnin jälkeen saapui rauhanviesti. Miehet vapauttivat porotokkansa, jotka palasivat itsenäisesti kotialueelle Suenjeliin. Miesten palatessa kylään hävityksen mittakaava paljastui. Evakossa tienvarteen jätetyt tavarat oli tuhottu. Osa kylän taloista oli kaupan ja asuntolan ohella poltettu. Yhteisöllisyys piti kuitenkin pintansa, niinpä palasin minäkin evakosta kotiseudulle uutta pienokaista kantaen heinäkuussa vuonna 1940. Kotimme oli tuhottu, mutta monien muiden tavoin saimme majapaikan pystyyn jääneistä taloista. Eihän talot olleet ennenkään heimollani elämän edellytyksenä ollut. Turvekammit ja kodat ajoivat saman asian.

Ennen sotakorvausten eli puukuorman tuloa syttyi kuitenkin uusi sota. Omatoimiset evakuoinnin kylien välillä eivät riittäneen, vaan koko Petsamo evakuoitiin lopulta syksyllä 1944. Koko evakuointi oli valmis viikossa ja meidät siirrettiin saksalaisella kalustolla Pohjanmaalle. Me suenjelilaiset päädyimme muiden kolttien ohella Kalajoelle. Muutos oli monille fyysisesti ja henkisesti liikaa. Meillä suenjelilaisilla jäi kotiseuduille koko omaisuus sekä liikkuva rahamme noin neljätuhatta poroa. Vapaaseen ravinnon metsästykseen tottunut heimomme oli hätää kärsimässä säännösteltyjen korttiannosten, rajoitetun elämän, rahattomuuden, työttömyyden sekä yleisen tekemättömyyden sekä sairastelujen takia. Likainen vesi sekä uudet mikrobit aiheuttivat paljon kuolemiinkin johtaneita ripuli- ja keuhkotauteja. Koska tavaramme olivat hukassa, paikalliset pitivät meitä saastaisina kulkiessamme kuluneissa vaatteissamme jotka meille oli lähtiessämme päälle jäänyt. Toisaalta evakuointi oli monille kuin ulkomaanmatka. Monet näkivät elämänsä ensimmäisen kerran tien, kanoja, sikoja ja jotain niinkin eksoottista kuin porkkanoita ja omenia. Itse huomasin kauhukseni hopeisen helisevän pallon kadonneen, ehkä se jäi saksalaisten rekkoihin ja helisee nyt jonkun saksalaisen lapsen kehdon yläpuolella. Mikä nyt suojelisi meitä pahoilta hengiltä?

Evakkoaika pohjanmaalla kesti yli vuoden. Oli vähällä etten itsekin unohtunut tarpeettomana Pohjanmaalle. Evakon jälkeen meidät siirrettiin muiden kolttien ohella Ivaloon, jossa majoituimme saksalaisten vanhoihin parakkeihin ja korsuihin. Vaihtoehtoinamme oli jälleen joko palata kotiseuduillemme Neuvostoliittoon tai jäädä Suomeen. Iäkkäät halusivat palata, nuoret jäädä. Nuoret ymmärsivät mitä rajan takana odottaisi ja iäkkäämmät jäivät koska halusivat pitää perheet yhtenäisinä. Porot oli menetetty, vain harva poro oli tuurilla jäänyt Suomen puolelle. Tästä syystä heimomme oli köyhtynyt, jäänyt omilleen. Suomi oli varannut koltille alueen Nellimissä, mikä oli kuitenkin liian pieni kaikille. Koska Suomella oli halua asuttaa koltat mailleen alkoivat suenjelilaisetkin yhteistyössä ja itsekseen etsimään uutta asuinaluetta. Suenjelilaiset kuten muutkin koltat tiesivät ettei entisiä luonnonrikkaita maita  vastaavaa löydettäisi. Monet kannanotot valtion johdon taholta vuosina 1944 – 1945 puolsivat suenjelilaisten lohduksi koltille erityishuomiota. Me olimme yleisen äänen perusteella ansainneet sen, sillä yli puolet Petsamon alueesta oli kuulunut meidän nautinta alueeksemme ja meidän elämäntapamme nähtiin maailman mittakaavassa ainutlaatuisena. Meille se oli ihan tavallista elämää.

Suomi teki päätöksensä. Uutta talvikylää ei enää rakennettaisi, vaan asutus sijoitettaisiin poronhoidollisesti ja kalastuksellisesti huomioiden sukukunnittain haja-asutuksena. Sevettijärvi todettiin kesäisen saamelaisretkikunnan päätöksellä elinkelpoiseksi alueeksi, olihan se vanhaa petsamolaisten syyskalastusaluetta 1800-luvun lopulta. Vuosien 1948 ja 1950 välisenä aikana rakennettiin molempiin kolttasaamelaisalueisiin Nellimiin ja Sevettiin asuntoja. Suonjelilaiset sijoittuivat sukuineen Sevettiin ja Sevetin eteläpuolelle, meitä oli yhteen 230 henkilöä ja 60 taloutta. Uudet valtion avustamat tupamme olivat yksinkertaisia hirrestä valmistettuja yhden tai kahden huoneen tupia. Päärakennuksen lisäksi jokaiseen pihapiiriin kuului aitta lammasläävineen sekä käymälä. Rakennusapua perheet saivat norjalaisilta. Erityistä tarvetta oli työporoille, sillä tietä ei ollut. Kaamasen tie lähes sadan kilometrin päässä oli lähin maantieyhteys alueelle. Kolme Suenjelin kylästä lähtöisin ollutta perhettä ei suostunut muuttamaan heille osoitetulle paikalle. He menettivät kolttastatuksen ja kaikki tulevaisuuden tuet.

Koska kaikesta oli pulaa, olin minäkin liikkunut tapani mukaan tarpeen tullen perheiden välillä. Muuton aikoihin Fofanoffien sukuun syntyi uusi pienokainen ja muutin perheen mukana Kuosnajärven rannalle, noin 50 kilometriä Sevetistä etelään. Elämä pyrittiin palauttamaan mahdollisimman normaaliksi. Monilla suenjelilaisilla oli edelleen poroja, ainakin vähän kaikilla. Asutusrajat elivät jatkuvasti. Paikalleen asettuminen mahdollisti meille uudenlaisen elämäntavan, viljelyn ja karjankasvatuksen. Yhteinen talvikyläperinteemme kuitenkin näivettyi, mikä vähensi radikaalisti sukujemme välistä yhtenäisyyttä. Koulumme oli edelleen suomalainen, suomalaistava. Kouluiän saavuttaneet lapsemme asuivat asuntolassa koulunyhteydessä erossa vanhemmistaan ja perheestään. Lasten oli vaikea ymmärtää miksi koulussa ja asuntolassa ei saanut puhua omaa kieltä. Meillä suenjelilaisilla tilanne ei ollut yhtä paha kuin monilla muilla saamelaisilla, sillä asutus sijaitsi kohtuullisen korkeintaan 60 km matkan päässä koulusta ja ympärillä oli jatkuvasti omaa kieltä puhuvia sukulaisiamme. Autolla kuljettavaa tietä tosin ei ollut, mutta emmehän me sitä osanneet kaivatakaan. Tie rakennettiin vasta 1960-luvun lopulla.

Väkemme lisääntyi nopeasti ja pirtit jäivät heti pieniksi. Lisääntymistä ei muistettu ottaa huomioon asutuksensuunnitteluvaiheessa. Koska koulumme olivat edelleen pakkosuomenkielisiä ja tähtäsivät suomalaistamiseen, moni myös suomalaistui. Kuten sodanjälkeen yleisestikin, myös meiltä muuttoliike poispäin vilkastui kielitaidon kehittymisenkin avittamana. Tämä aiheutti luonnollisesti huolta monilla tahoilla mikä edisti kolttalain uudistusta. Vuonna 1955 asetettiinkin kolttalaki- ja asetus, joka mahdollisti poikkeukselliset maankäyttöoikeudet, maansaannin ja rakentamisen, sekä uusien koltta- ja porotilojen perustamisen. Monet nuoret lähtivät silti. Osa halusi lähteä jättäen kaiken taakseen ja aloittaen puhtaalta pöydältä suomalaisina, toiset kantoivat kolttasaamelaista identiteettiään vahvasti mukana. Jotkut sanovat että tie tuo, mutta siellä meillä tuntui että uusi tie lähinnä vei. Vei se minutkin. Olin jäänyt muinaismuistomaiseksi esineeksi uusien modernimpien lastenkaukaloiden jalkoihin. Viimeisin lapsi, tämä Fofanoffin sukuun syntynyt, otti minut muistoksi mukaan Helsinkiin 70-luvulla. Moderni urbaani elämä sopi hänelle. Jossain vaiheessa 90-luvun taloushuumaa menetin merkitykseni muistona ja minut kannettiin  kansallismuseon intendentille. Täällä minä nyt sitten olen, lasisessa vitriinissä muiden esineiden kanssa, jotka aikanaan olivat heimoni elämälle tarpeellisia käyttöesineitä.


Entä nyt?

Vaikka minua pelottaa, en ole lopulta huolissani. Tulevaisuus näyttää valoisammalle. 1960 –luvun lopulla perustettiin saamelaiskomitea ajamaan kaikkien Suomen saamelaisten asioita. 1970 –luvulla tuli voimaan maanjärjestysasetus, mikä takasi suenjelilaisillekin omistusoikeuden asuttamalleen maalle. Samalla vuosikymmenellä koltankielemme kirjattiin mustaa valkoisella. Kirjakielen synnyttämisen jälkeen olemme voineet kommunikoida omalla kielellämme myös kirjallisesti, mikä on ollut tärkeässä osassa kielen elvytystä.  Vasta 1980 –luvun jälkeen asioissamme alkoi ilmetä mielipiteenvapautta ja keskustelu vapautui. Nyt voimme jo ääneen sanoa, että meistä rikkaiden alueiden ihmisistä (hyvät kalavedet, laitumet, porot, kauppareitit) tuli pienen tontin omistajia. Nyt uskallamme sanoa, että Suomi ei koskaan tunnustanut menetettyjä maitamme. Lainsäätäjät ovat kuitanneet kolttien omistamat maat ja vedet valtion omaisuudeksi. Kirkolta olemme saaneet anteeksipyynnön vasta 2000-luvun puolella. Tämä ei tarkoita että olisimme tyytymättömiä, tiedämme olevamme onnekkaita asuessamme Suomessa. Kuolaan jääneillä sukulaisillamme ei ole vieläkään elinkeinon harjoittamisen vapautta, verkkokalaus ja nuottaus ovat yhtä kiellettyjä. Meille tämä kaikki on mahdollista. Sitä en aina ymmärrä miksi jotkut ovat meille kateellisia, en koe heimoni saaneen mitään ilmaiseksi. Olen monesti miettinyt miltäköhän näistä minua ihailevista turisteista tuntuisi, jos heitä kiellettäisiin puhumasta omaa kieltään, elämästä omaa elämäänsä. Luontaiselinkeinojen, poronhoiton ja kalastuksen osuus on viime vuosikymmeninä entisestään vähentynyt. Pienporonomistus on lähes loppunut omaan mahdottomuuteensa; metsästys, kalastus ja marjastus ovat menettäneet merkitystään elinkeinona. Niitä harrastetaan usein enää kotitarpeiksi. Uusia toimeentulonlähteitä on löydetty jonkin verran palvelualoilta tai yrittäjänä, mutta työttömyys on koltta-alueella pysyvästi korkeissa lukemissa. Ne jotka ovat jääneet, eivät halua lähteä. Siellä missä on koti, siellä on sydän. Täältä etelästä katsoen ymmärrän sekä heitä, jotka haluavat jäädä, että heitä jotka haluavat lähteä ja olla suomalaisia.

Toistaiseksi olen siis täällä Helsingissä, kuten monet heimomme geenejä kantavat perillisetkin. Kolttasaamelaisia arvioidaan olevan tämän päivän Suomessa yhteensä noin 700 henkeä. Heistä yksi kolmasosa asuu koltta- ja saamelaisalueen ulkopuolella. Nuoret saamelaiset ovat kiinnostuneita juuristaan ja kielestään. He ovat vähemmistö vähemmistön sisällä. Vaikka heimoni kiikkuu yhtä kuilun partaalla taistelen elinvoimaisuudestaan jaksan uskoa ettei kielemme ja kulttuurimme sittenkään kuole. Monilla on haaveita juurille palaamisesta. Luonnonvarainen elämä ei ole enää entiseen tapaan mahdollista, mutta siitä huolimatta koti on siellä missä sydän on. Ehkäpä vielä jonain päivänä olen omieni parissa, omilla seuduillani, vaikkapa saamelaiskeskus Sajoksen vitriinissä. Toivon että voin toimia esikuvana monille kaltaisilleni. Ettei perimätietoamme unohdeta vaan se otettaisiin osaksi nykyaikaista elämää. Menneisyyttä ei voi palauttaa, mutta sitä voi aina kunnioittaa.


Hei heimolleni!

Terveisin, komsionne.  

Kirjoittajalla ei ole itsellään saamelaistaustaa. Teksti on korjailematon versio palautetusta kurssityöstä, siis harjoitus.

Lähteet:

Jefremoff, I. 2005. Kolttasaamelaiset nyt. Tutkimus kotoutetun kansan elämäntilanteesta
uuden vuosituhannen alussa. Gummerus. 144 s.
Lehtola, V-P. 2012 Saamelaiset suomalaiset - kohtaamisia 1896-1953. Suomalaisen
kirjallisuuden seura, Helsinki. 528 s.
Mustonen, K. & Mustonen, T. 2011 Eastern Sámi Atlas. Snowchange. 331s.
Sverloff, M. 2003. Sunjelin saamelaisten perintö. Vammalan kirjapaino. 221s.
http://elokuvat.blogspot.fi/2009/04/dokumentin-ytimessa-47-saamelaiset.html
http://www.saaminuett.fi/component/docman/doc_download/12-isotalo-matti-suonjelin-asuinsijat.html


Muita aiheeseen liittyviä lähteitä löytyy osoitteesta:
Ei kommentteja: